SGO48 Shonichi (Ngày đầu tiên) cover by
1. Mochi (Nguyễn Thanh Hoàng My)
2. Trùng Dương (Nguyễn Hồ Trùng Dương)
3. Linh Mai (Vương Mai Linh)
4. Lệ Trang (Nguyễn Thị Lệ)
5. Mẫn Nghi (Lê Mẫn Nghi)
Source: Facebook: SGO48 Linh Mai

powered by Auto Youtube Summarize

おすすめの記事